Sivut

20.12.13

Yksilöllinen opetusmenetelmä

Viime aikoina on puhuttu paljon opetuksesta ja oppimisesta, mikä on hyvä asia. Hyvän perusopetuksen lähtökohtana on, että oppilaat pääsevät opiskelemaan oman taitotasonsa ylärajoilla. Vantaan perusopetuksen toimenpideohjelman tavoitteena on lähikouluperiaatteen vahvistaminen siten, että oppilaan tarvitsemat tukitoimet tuodaan lähikouluun oppilaan luokse.Tavoitteena on, että oppilailla on tasa-arvoiset lähtökohdat opetukseen ja mahdollisuudet hyödyntää koko potentiaaliaan oppimisessa. Opetuksen eriyttämistä toteutetaan eheyttävällä otteella ja erityisesti tieto- ja viestintätekniikkan hyödyntämistä opetuksessa on pyritty lisäämään kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Sen sijaan, että jäätäisiin murehtimaan Pisa-tuloksia, on hyvä suunnata katse Pekka Peuran tavoin opetuksen keskiöön, oppilaaseen.

Olen seurannut koko syksyn ajan tiiviisti Matematiikan opetuksen tulevaisuus-blogia, joka itse asiassa on tehnyt syrjähypyn matematiikan polulta, mutta mielestäni aivan oikeaan suuntaan. Blogissa on tarkasteltu ja tutkittu Pekka Peuran kehittämää yksilöllisen oppimisen opetusmenetelmää. Aurora Toivanen Helsingin yliopistosta tarkasteli pro gradu-tutkimuksessaan lähemmin, mistä on kyse. Hän havaitsi, että menetelmä on yhdistelmä useista erilaisista konstruktivistisen oppimiskäsitysten mukaisista opetusmenetelmistä kuten pienryhmässä oppimista, omatahtista oppimista, tavoiteoppimista (mastery learning), sulautuvaa opetusta ja käänteistä opetusta (flipped classroom). Suosittelen menetelmää lämpimästi kaikille niille opettajille, jotka ovat kiinnostuneita oppilaiden oppimisesta ja kukapa ei olisi. Menetelmän käyttöönotto on helppoa, sillä blogissa kuvataan tarkasti kuinka lähteä liikkeelle, kiitos Pekan, Jaana Perkkisen sekä monien muiden opettajien, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Tervetuloa opetuksen uudet tuulet ! 

maot_alakoulu1Lähde: http://maot.fi/

Sirpa Ahde

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti