Sivut

27.8.13

Arvo-visio-strategia ja OPS-prosessi

1377161211685

Uutta valtakunnallista opetussuunnitelmaa, jossa määrittellään keskeiset opetusta ja koulun toimintaa ohjaavat säädökset, laaditaan parhaillaan. Kommentteja pyydetään kunnilta sekä asiantuntijoilta. Vantaalla kaupunki- ja koulukohtaisen opetussuunnitelmatyön toteuttamisen suunnittelu ja valmistelu on aloitettu ja sitä tehdään kuluvina lukuvuosina. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus aloitetaan 1.8.2016. Vantaan perusopetuksessa on käynnistetty keväällä 2013 laajasti osallistava arvo-visio-strategiaprosessi (AVS), joka on kytketty opetussuunnitelmatyöhön erityisesti opetussuunnitelman arvoperustan osalta.

Prosessin tavoitteena on
  • Määritellä Vantaan perusopetuksen yhteiset arvot 
  • Kirkastaa uuden opetussuunnitelman arvopohja 
  • Luoda Vantaan perusopetuksen visio ja määritellä strategiset painopistealueet tulevalle 5-vuotiskaudelle 
  • Mallintaa laadukasta kehittämistyötä 
  • Kehittää osallistavaa toimintakulttuuria ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 
Arvo- ja strategiaprosessiin pääsevät osallistumaan niin perusopetuksen oppilaat ja henkilöstö kuin huoltajatkin nimettömästi Verkkoaivoriihessä, jonka tarkoituksena on ideoida, mistä asioista koostuu lapsen ja nuoren sujuva arki. Kysymys kuuluukin: Millaista Vantaalla on asua ja käydä koulua vuonna 2020?

 kuva 3 
 User comments

Tulevaisuudessa on monenlaisia muutostekijöitä ja niistä saimme kuulla Vantaan perusopetuksen jory-päivillä viime viikolla Kanniston koululla. Johtoryhmiä oli ohjeistettu ottamaan mukaan kannettavia tietokoneita, sillä tarkoitus oli osallistaa johtoryhmäläisiä äänestyslaitteilla ja viestiseinällä. Äänestyslaitteet olivat lainassa kaupungintalon valtuustosalista ja viestiseinä toteutettiin Flinga-sovelluksella, jota joryläiset käyttivät kannettavien lisäksi omilla mobiililaitteilla.

Flinga on uusi suomalainen sovellus, joka monipuolistaa opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta tunnilla. Flinga mahdollistaa mobiililaitteiden (tabletit, älypuhelimet ja läppärit) ja luokkatilan kiinteiden laitteiden (interaktiiviset valkotaulut ja projektorit) yhdistämisen innostavaksi oppimisympäristöksi. Flingan HTML5-lähetin mahdollistaa byod-ympäristön rakentamisen ja johtoryhmäläiset liittyivätkin ahkerasti sessioihin monenlaisilla laitteilla. Ilmapiiri oli innostunut ja alkukankeuden jälkeen keskustelua viestiseinällä käytiin läpi päivän sekä vapaana virtana että ohjatusti monenlaisista aiheista kuten esim.
  • Kuvailkaa kolmella laatusanalla, miten pedagoginen johtaminen näkyy johtoryhmän arjessa
  • Kaiken tänään kuullun ja keskustellun perusteella, mitkä kolme arvoa nostaisitte korkeimmalle?
User comments 

Aivan ongelmitta Flingan käyttönotto ei sujunut, vaikkakin kaikki saatinkin toimimaan hienosti ja osallistumaan sessioihin päivän aikana. Esimerkiksi käytössä olevasta HTML5-tekniikasta johtuen emme saaneet kaikkia laitteita liittymään sessioihin selainten ja puhelinmallien vuoksi mm. IE 8 ei kaksi vuotta vanhana selaimena tue HTML5 -tekniikkaa ja puhelimien eroavaisuuksien vuoksi esim. Nokian Lumiat eivät tue valokuvan ottamista/valokuvakansiota selaimen kautta, joten sessioon osallistuminen onnistui vain kirjoittamalla kommentteja. Saimme arvokasta tietoa päivän aikana viestiseinälle, jonka tallensimme aika ajoin. Jotain ongelmia tallentamisessa oli, sillä kaikki tallenteet eivät tallentuneet oikeassa muodossa ja selvitämme nyt niiden käytettävyyttä. Tällä hetkellä tiedostot voidaan avata vain Flinga ohjelmissa, mutta onneksi Nordtouchin tiimi kehittelee palvelua, jolla Flinga-tiedostot saisi auki myös muilla ohjelmilla tai tallennettua esimerkiksi pdf-muotoon.

AVS-prosessi jatkuu läpi koko lukuvuoden ja johtoryhmien tehtävänä on viedä viestiä omalle koululle, keskustella ja kerätä erilaisia näkemyksiä siitä, miten tulevaisuuden muutokset huomioon ottaen parhaiten onnistutaan koulutyössä. Toivottavasti hiukan erilainen työskentelymalli johtoryhmäpäivässä toi myös uusia toimintamalleja luokkatyöskentelyyn. Toivommehan, että lapsistamme ja nuoristamme kasvaa omatoimisia, aloitteellisia ja osallistuvia kansalaisia. Tähän tarkoitukseen mm. Flinga soveltuu hienosti ja selvitämmekin mahdollisuutta ottaa Flinga käyttöön vantaalaissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Sirpa Ahde