Sivut

27.5.15

Playful School - projektin satoa


Toteutimme Playfull School- projektin tiimoilta rastipistetyöskentelyn Tähdenlennon päiväkodissa Vantaalla kahdessa esikouluryhmässä.  Kevään aikana olemme kehitelleet esikoululaisille sopivaa, liikuttavaa ja tekemisen iloa korostavaa toimintaa, joka voisi toteutua tabletin avulla. Aurasma-sovellus toimi rastipistetyöskentelyn pääsovelluksena, jonka avulla rastit loimme. Sovellukseen tutustuimme lasten kanssa kevään aikana pienryhmissä. Sovelluksen yksinkertaisuus mahdollisti sen, että lapset oppivat sen toimintaperiaatteen nopeasti.

20.5 lapsia vastassa oli kuusi opettavaista eläinhahmoa, jotka oli sijoitettu ympäri päiväkodin pihaa. Hahmoina olivat Matematiikka Mato, Liikuttava Lisko, Arvuuttelu Ampiainen, Väri Varis, Ympäristö Saukko ja Äidinkieli pöllö. Lasten mielestä parhain rastipiste löytyi Saukon luota.  Osoittamalla Saukkoa Aurasma-ohjelman avulla rastipisteellä, lapset saivat toimintaohjeet rastille. Saukon rastipisteellä lasten tuli tunnistaa eri eläinten jälkiä. Arvattuaan jäljen, lapset saivat tarkastaa oikean vastauksen osoittamalla eläimen jälkeä.

Opettavaiset eläinhahmot opettavat eskareita rastipisteillä 20.5.2015


Saimme yhteistyössä toimineelta lastentarhanopettajalta hyvää palautetta muun muassa siitä, että rastit olivat vaikeustasoltaan sopivia esikoululaisille. Hän oli tyytyväinen myös siitä, että projektimme avulla hän sai uusia ideoita työhönsä.  Toivommekin, että jo varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen puolella opettajat lähtisivät kehittelemään ja hyödyntämään tablettien mahdollisuuksia. Koska Aurasma-sovellus on ilmainen ja sillä on mahdollisuus tehdä monenlaisia opettavaisia tuokioita, niin teimme myös yhteistyössä olleille lastentarhaopettajille ohjeet, kuinka he itse voivat tehdä kuvia sovelluksella.  Matematiikassa ohjelmaa voi käyttää esimerkiksi siten, että lapset yrittävät ratkaista ensin paperilla tai taululla olevia laskutoimituksia. Ratkaistuaan laskutoimituksen lapset osoittavat sovelluksella laskutoimitusta ja näin ruudulle ilmestyy oikea vastaus. S2- opetuksessa kyseistä sovellusta voi hyödyntää esimerkiksi sanakirjan tapaan. Osoittamalla sovelluksella jotain kuvaa, ohjelma kertoo kuinka sana lausutaan suomeksi. Pukeutumistilanteissa ohjelma voi toimia ohjeiden visuaalisena tukea esimerkiksi niin, että lapsen näyttäessä ulkovaatteita ruudulle avautuu video, jossa näkyy pukemisjärjestys.

Olemme itse tyytyväisiä siitä, että saimme luotua ja toteutettua sellaisen projektin, jota voisi todella esiopetuksessa ja miksi ei myös alkuopetuksessa hyödyntää. Tabletilla on mahdollista motivoida lapsia liikkumaan. Tabletti toiminnassa ei kuitenkaan ollut itsetarkoitus, vaan tekemisen ilo ja oppiminen. Siinä mielestämme onnistuimmekin! Tämän projektin avulla olemme pystyneet todentamaan myös sitä tosi asiaa, että tableteilla voi tehdä myös muuta kuin pelata pelejä paikallaan.  Sitä voidaan todella käyttää pedagogisena apuvälineenä ja näin rikastuttaa oppimista.

Alla vielä tutorimme Kati Sormusen tekemä videoklippi pitämästämme rastipistetyöskentelystä.- Marlen Kuosma ja Timo Jääskeläinen

5.5.15

Verkot olivat tötteröllä 8.4.


Pääsiäisen jälkeen järjestetiin Vantaan tablettiväen yhteinen kick off -tempaus Verkot tötterölle – Snurr på nätet. Tavoitteena oli saada kaikki tabletit verkkoon yhtä aikaa. Tempauksella luotiin yhteisöllisyyttä yli yksikkörajojen sekä uutta innostusta ja ylpeyttä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta kehittää oppimista.
Samalla testattiin tablet-verkkoa maksimikuormituksella ja käyttäjiä ohjatttiin kuormittamaan verkkoa hauskoilla tehtävillä. Päiväkodeille kouluille ja oppilaitoksille jaettiin tarrat muistuttamaan mihin verkkoon yksiköiden tabletit tulee liittää.

Testin aikana oli verkossa n. 12 000 laitetta samanaikaisesti. Internet-liikennettä testin aikana oli noin kolminkertainen määrä verkon normaaliin maksimikuormitukseen verrattuna. Testissä osalle kouluja pullonkaulaksi muodostui koulun liitäntäyhteys. Liityntäyhteyksien ja Internet-yhteyden liikennemääriä seurataan, jotta nopeudennostoja voidaan tarvittaessa toteuttaa.

Ongelmia oli jossain määrin myös siinä, että kaikki tabletit eivät saaneet lainkaan IP-osoitetta. IP-osoitteita jakavia palvelimia tutkittiin ja verkon jako korjattiin. 

Verkot tötterölle-päivän parhaat videot ja kuvat palkitaan. Parhaasta videosta palkitaan robottipallolla Mikkolan koulu, josta osallistuttiin kahdella videolla. Palkintoraati uskoo, että robottipallosta on iloa molempien videoiden tekijöille, 4A-luokalle sekä 1-2 luokkien välituntiopelaajille. Parhaasta instakuvasta palkitaan Havukosken koulun 6C luokan Riina Raussi ulkoisella akulla. Kuulokkeet menevät Havukosken koulun 8B-luokalle sekä Hevoshaan koulun 6B-luokan videon tekijöille. Kiitos kaikille osallistujille ja toteuttajille.

Linkki Verkot tötterölle-kanavalle.