Sivut

14.11.13

Hyvät käytänteet Hakunilanrinteen koulussa

Hakunilanrinteen koulu sai Erilaiset oppijat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä -hankkeesta kaksi läppärikärryä ja 10 irtonaista läppäriä. Entuudestaan koululla oli yksi läppärikärry ja jokaisessa luokassa älytaulu. Hankkeesta saatujen läppärien avulla on koulussa pyritty tukemaan erilaisia oppijoita monin tavoin.


1. Jokaiseen luokkaan jaettiin yksi läppäri oppilaskoneeksi. Sen avulla mm. 
    • S2- oppilaat ovat voineet kääntää sanoja google -kääntäjän avulla ja etsiä sanojen merkityksiä google -kuvahaun kautta 
    • Tukea tarvitsevat oppilaat ovat voineet pelata välitunnin aikana oppimispelejä
    • Oppilaat ovat voineet etsiä nopeasti lisätietoa opeteltavasta aiheesta 
2. Syksyllä alkaa 4. luokkien tukea tarvitseville oppilaille kerho (1h/vko), jossa kerrataan opiskeltavia asioita oppimispelien kautta. 4. luokkien opettajat ehdottivat kerhon vetäjälle luokaltaan oppilaita, jotka tarvitsisivat lisää tukea ja heidät kutsuttiin osallistumaan kerhoon. 

3. Osa opettajista on järjestänyt tvt -opetuksen opettamalla luokkia ristiin. Tarkoituksena on, että opettajien omat vahvuudet tulevat mahdollisimman tehokkaasti käyttöön ja jokainen oppilas saa riittävästi tvt -opetusta. A -luokan opettaja antoi oman tukiopetusresurssinsa B -luokan opettajan käyttöön. Tällöin mahdollistui samanaikaisopetus, jossa puoli luokkaa kerrallaan opiskelee tvt -taitoja B -luokassa ja toinen puoli luokkaa sillä aikaa muuta oman opettajan kanssa. 

4. 1. luokissa on aloitettu Trageton -menetelmän käyttö lukemaan opetuksessa. 3. luokkien kummioppilaat ovat olleet apuna avaamassa koneita ja neuvomassa koneiden käytössä yleensä. 

5. Koululle on tilattu Typing Master -ohjelma. Sen avulla oppilas voi harjoitella kymmensormijärjestelmää. Oppilaat ovat käyttäneet ohjelmaa koulussa oppitunneilla ja kotona. 

Terveisin, Sini Myllymäki Hakunilanrinteen koulu

9.11.13

Virtuaaliympäristöt ja ilmiöt – muuttuvan lukion uudet työtavat 2013-15

Sotungin lukiossa Vantaalla toteutettavan hankkeen tavoitteena on testata uusia työskentelytapoja ja arviointikäytänteitä. Hanketta toteutetaan sekä virtuaaliympäristöissä että ilmiöpohjaisen oppimisen avulla. Opetushallitus on antanut kehittämiselle tukea vuosiksi 2013-15.

Ilmiömäistä oppimista ja sähköisiä kokeita

Lukuvuonna 2013-14 Sotungin lukiossa toteutetaan ilmiöpohjainen toiminnallinen kokonaisuus 5.-10.5.2014. Viidennessä jaksossa ei ole lainkaan perinteistä koeviikkoa. Päivälukion opiskelijat työskentelevät toukokuussa ilmiöryhmissä ja hyödyntävät tutkivan op-pimisen menetelmiä. Opiskelijoiden valittavana olevat ilmiöt ovat vesi, hyvinvointi, Eurooppa, liike ja hiljaisuus. Varsinaisen ilmiöviikon työskentelyyn valmistaudutaan koko lukuvuoden ajan. Ilmiöviikko päättyy lauantaina 10.5.2014 kodin ja koulun yhteistyöpäivään, jolloin ilmiöviikon tuotokset esitellään paitsi vanhemmille, myös kaikille muillekin kiinnostuneille. 

Ilmiötyöskentelyn toteutuksesta tuotetaan oppiainerajat ylittävien opetuskokonaisuuksien toimintamalleja. Kirjaamme prosessin suunnittelun, kulun ja palautteen ohjeistukseksi, jonka avulla vastaavanlaisia toimintoja voi toteuttaa muissa oppilaitoksissa. Sotungin etälukiossa viidennen jakson kurssikokeet ovat ensimmäistä kertaa vain sähköisiä. Kirjaamme myös tästä kokeilusta prosessin vaiheet, virheet, onnistumiset ja mallinnamme toiminnan, jotta kokemuksia voi hyödyntää erilaisissa oppimisympäristöissä. 

Seuraa hankkeen blogia osoitteessa: http://ilmiotsotungissa.blogspot.fi/ 

Lisätietoja: Marianna Sydänmaanlakka, marianna.sydanmaanlakka@vantaa.fi puh: 09-839 30079

8.11.13

Sujuvaksi tieto- ja viestintätekniikan käyttäjäksi kasvaminen

Muista myös arjen pienet asiat ja apurit!

Aina ei tarvita suuria produktioita eikä massiivisia ponnisteluja – suuretkin purot syntyvät pienistä virroista... Ohessa läpileikkaus Hevoshaan koulun arjesta TVT-kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta.

 
Koulu ja luokka ovat myös verkossa – koulun oma blogi ja luokkien omat Frontersivut. Älytaulu ja sähköiset oppimateriaalit demonstraatiovälineenä, opettajan apuna, oppilaan tukena, sekä osana itsenäistä harjoittelua. Oppimispelit apuna lukemaan opettelemisessa ja matematiikan sisältöjen harjoittelemisessa.Tekstinkäsittelyohjelman hyödyntäminen osana tarinoiden kirjoittamista, esitelmien tekoa ja vaikkapa englannin opiskelua. 


 

Unohtamatta tietenkään digikameran, tietokoneen, kuvankäsittelyohjelman ja editointiohjelmien tuomia mahdollisuuksia kuvaamataiteen, näytelmien, animaatioiden ja esitysten teossa sekä tallentamisessa.


Mukavaa talven odotusta kaikille!

Mirja Siukonen, Hevoshaan koulu