Sivut

8.11.13

Sujuvaksi tieto- ja viestintätekniikan käyttäjäksi kasvaminen

Muista myös arjen pienet asiat ja apurit!

Aina ei tarvita suuria produktioita eikä massiivisia ponnisteluja – suuretkin purot syntyvät pienistä virroista... Ohessa läpileikkaus Hevoshaan koulun arjesta TVT-kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta.

 
Koulu ja luokka ovat myös verkossa – koulun oma blogi ja luokkien omat Frontersivut. Älytaulu ja sähköiset oppimateriaalit demonstraatiovälineenä, opettajan apuna, oppilaan tukena, sekä osana itsenäistä harjoittelua. Oppimispelit apuna lukemaan opettelemisessa ja matematiikan sisältöjen harjoittelemisessa.Tekstinkäsittelyohjelman hyödyntäminen osana tarinoiden kirjoittamista, esitelmien tekoa ja vaikkapa englannin opiskelua. 


 

Unohtamatta tietenkään digikameran, tietokoneen, kuvankäsittelyohjelman ja editointiohjelmien tuomia mahdollisuuksia kuvaamataiteen, näytelmien, animaatioiden ja esitysten teossa sekä tallentamisessa.


Mukavaa talven odotusta kaikille!

Mirja Siukonen, Hevoshaan koulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti