Sivut

9.11.13

Virtuaaliympäristöt ja ilmiöt – muuttuvan lukion uudet työtavat 2013-15

Sotungin lukiossa Vantaalla toteutettavan hankkeen tavoitteena on testata uusia työskentelytapoja ja arviointikäytänteitä. Hanketta toteutetaan sekä virtuaaliympäristöissä että ilmiöpohjaisen oppimisen avulla. Opetushallitus on antanut kehittämiselle tukea vuosiksi 2013-15.

Ilmiömäistä oppimista ja sähköisiä kokeita

Lukuvuonna 2013-14 Sotungin lukiossa toteutetaan ilmiöpohjainen toiminnallinen kokonaisuus 5.-10.5.2014. Viidennessä jaksossa ei ole lainkaan perinteistä koeviikkoa. Päivälukion opiskelijat työskentelevät toukokuussa ilmiöryhmissä ja hyödyntävät tutkivan op-pimisen menetelmiä. Opiskelijoiden valittavana olevat ilmiöt ovat vesi, hyvinvointi, Eurooppa, liike ja hiljaisuus. Varsinaisen ilmiöviikon työskentelyyn valmistaudutaan koko lukuvuoden ajan. Ilmiöviikko päättyy lauantaina 10.5.2014 kodin ja koulun yhteistyöpäivään, jolloin ilmiöviikon tuotokset esitellään paitsi vanhemmille, myös kaikille muillekin kiinnostuneille. 

Ilmiötyöskentelyn toteutuksesta tuotetaan oppiainerajat ylittävien opetuskokonaisuuksien toimintamalleja. Kirjaamme prosessin suunnittelun, kulun ja palautteen ohjeistukseksi, jonka avulla vastaavanlaisia toimintoja voi toteuttaa muissa oppilaitoksissa. Sotungin etälukiossa viidennen jakson kurssikokeet ovat ensimmäistä kertaa vain sähköisiä. Kirjaamme myös tästä kokeilusta prosessin vaiheet, virheet, onnistumiset ja mallinnamme toiminnan, jotta kokemuksia voi hyödyntää erilaisissa oppimisympäristöissä. 

Seuraa hankkeen blogia osoitteessa: http://ilmiotsotungissa.blogspot.fi/ 

Lisätietoja: Marianna Sydänmaanlakka, marianna.sydanmaanlakka@vantaa.fi puh: 09-839 30079

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti