Sivut

30.4.13

Yläkoulun äikkää ja miniläppärit

Havukosken koulun seitsemäsluokkalaiset ovat työn touhussa: läppärit haetaan oppitunnin aluksi varastosta äidinkielen luokkaan, ja pian kaikki työskentelevät oman teemalehtensä parissa. Aiheen äidinkielen teemalehteen kukin on saanut keksiä itse. Yksi tekee purjehduksesta, toinen mangasta. Yhden oppilaan aiheena on Italia, toisen Englanti ja kolmannen Puola. Joku etsii vimmatusti tietoa omasta harrastuksestaan jalkapallosta, toinen puolestaan laskettelusta. Pian ollaan siinä vaiheessa, että saa alkaa etsiä kuvia lehteen tai alkaa liittää itse ottamiaan kuvia. Lehteen tulevat haastattelut alkavat niin ikään olla valmiita. 


Äidinkielen 2. kurssilla opiskellaan tiedonhakua ja oman tekstin kirjoittamista Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Käymme kurssin alussa Koivukylän kirjastossa opiskelemassa tiedonhakua ja perehtymässä Helmet-järjestelmään. Oppilailla on käytössä kannettavat tietokoneet kurssin kaikilla oppitunneilla. Wordin perusteet tulevat tutuksi: kuinka luodaan uusi kansio, kuinka teksti palstoitetaan, kuinka lisätään kuvia ja kuvatekstit, ja ennen kaikkea, mistä saa luvallisesti ottaa kuvia omaan työhönsä. Lopuksi valmiit työt palautetaan Fronteriin. 

 

Myös yhdeksäsluokkalaiset puurtavat läppäreittensä parissa. Äidinkielen 9. kurssi on tutkielmakurssi, jonka aikana jokainen oppilas tekee kirjallisuustutkielmaa jostakin valitsemastaan suomalaisesta kirjailijasta. Käymme kurssin alussa Vantaan pääkirjastossa Tikkurilassa kertaamassa Helmet-järjestelmän käyttöä ja opiskelemassa tiedonhakua. Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttö jatkuu. Opettelemme mm. automaattisen sisällysluettelon luonnin. Valmiit työt palautetaan Fronteriin. Lopuksi jokainen koostaa omasta tutkielmastaan suullisen esityksen esimerkiksi PowerPointin tai Prezin avulla. 

 

Teksti: Kati Tiainen, Havukosken koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

17.4.13

Hankekoneiden jatkokäyttö Hevoshaan koulussa

Saimme miniläppärit Peter Pan -projektia varten. Niiden jatkokäyttö on ollut monipuolista eriyttämistä erilaisten oppijoiden mukaan. Hyvää on ollut se, että nyt kun koneita on enemmän, voivat miniläppärit olla ns. vapaassa käytössä eri luokissa. Isot läppärit ovat varattavissa tasaisesti kaikille tietyin järjestelyin Fronterin kautta. Miniläppärit ovat varattavissa tarpeen mukaan kaikille varausvihkon kautta. Näin saadaan lisää käyttömahdollisuuksia niille, jotka sitä haluavat. Järjestelyjä muutetaan opettajien tarpeiden mukaan. Miniläppäreitä käytetään eriyttämisen välineinä.
Tässä opettajien kommentteja. 

Opettaja X
 • Läppäreitä käytetään vapailla tunneilla. 
 • Koneita käytetään, kun etsitään tietoja tietyillä tunneilla esim. kalat tai maat yllin tunnilla, tietoja kuvataiteessa. 
 • Miniläppäreillä harjoitellaan tulevaa koetta varten ja aina ei ole isommat läppärit käytettävissä.
 • Näppäriä, kun toimii sijaisena. 
Opettaja Z
 • Koneet käytössä viikottain, välillä päivittäin, toisinaan yksi kone, kolme konetta tai puoliluokallista koneita.
 • Oppilaat, jotka vielä harjoittelevat lukemista/lukemisen sujuvoittamista, pelaavat Ekapeliä muiden tehdessä haastavampia lukemistehtäviä. 
 • Oppilaat, joilla on hienomotorista vaikeutta (kynänkäyttö) saavat välillä suorittaa kirjoitustehtäviä koneella. 
 • Oppimispelien pelaaminen mm.Kirjakuja, Moppi osana tuntityöskentelyä/pistetyöskentelynä. Kirjakujan tehtävistä käytetty mm. saneluja ja kielioppiharjoituksia, jolloin kone tarkistaa ja antaa palautteen välittömästi - rauhoittaa tilannetta. 
 • Oppilaat, joilla on vaikeuksia kaksoiskonsonanttien/-vokaalien kanssa, voivat hyödyntää oikeinkirjoitusohjelman vinkkejä kirjoitustehtävien teossa. 
 • Koneita käytetään pistetyöskentelyssä yhtenä toimintapisteenä (AI, YL, MAT, KU). 
 • Omien tarinoiden kirjoittaminen ylöspäin eriyttävänä toimintana. 
 • Joskus paint -ohjelman käyttö kuvistyön vaihtoehtona. "Aikas monipuolista siis, tässä vain yleisimmät." 
Opettaja T

"Miniläppäreitä olen hakenut luokkaan ylöspäin eriyttämiseen, eli esim. englannin tunneilla nopeat voivat tehdä sanomapron tehtäviä ja matikassa pelattiin esim. netistä löytyvää kertolaskupeliä. Äidinkielen tunneilla joillain oppilailla on vaikeaa kirjoittaa käsialaa. Nämä oppilaat ovat voineet kirjoittaa osan tarinoista miniläppärillä ja sitten oppilaat ovat voineet tulostaa ja liimata ne vihkoonsa." 

Opettaja Y

"Olemme tehneet parityönä erilaisia äidinkielen harjoituksia niin, että toinen pareista on ollut vertaistukena joko äidinkielessä tai koneen käytössä. Toiminta on ollut ohjattua sekä vieressä että aktiivitaulun avulla. Yllin tunneilla olemme tehneet eri maista esitelmiä, joissa käytämme kuvien ja tiedon hakua. Luokassa läppäreitä on käytetty viikoittain äidinkielessä eriyttämiseen mm. Ekapelin ja Kirjakujan tehtävien avulla. Myös matematiikassa on välillä eriytettty opetusta läppärin avulla, netistä valituilla tehtävillä."
  
Lasse Latomäki